Podróż samochodem do innego kraju
29 stycznia 2019

Przed wyjazdem do innego kraju powinniśmy się sporo dowiedzieć. Choćby tego, w jakich państwach kierowanie samochodem uwarunkowane jest posiadaniem innych dokumentów, niż zwykłe polskie prawo jazdy. Jak mówi Konwencja Wiedeńska z roku 1968, każde państwo europejskie z pominięciem Albanii, Grecji i Szwajcarii honorują polskie prawo jazdy wydane po 01.01.1971r. Mimo to radzimy jednak wyrobić sobie Międzynarodowe Prawo Jazdy. Jest ono wydawane jest przez Wydziały Komunikacji, po złożeniu podania i wniesieniu stosownej opłaty. Wyjeżdżając z Polski własnym samochodem należy pamiętać o wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC ważnego za granicą – tzw. ’’zielonej karty’’.